Uusi verkkolaskulaki – Mistä on kyse?

Uusi verkkolaskulaki antaa yritykselle oikeuden vaatia laskut verkkolaskuina.

Suomalainen verkkolaskulaki eli laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta astui voimaan 1.4.2019 ja se panee täytäntöön EU:n verkkolaskudirektiivin sähköisestä laskutuksesta.

Direktiivi koskee sähköistä laskutusta julkisissa hankinnoissa ja se velvoittaa julkishallintoa verkkolaskujen vastaanottoon. Suomessa lain erityispiirteenä on, että se antaa myös yrityksille oikeuden velvoittaa toimittajansa verkkolaskun käyttöön.

Direktiivin tavoitteena on tehostaa sekä julkishallinnon että yritysten taloushallintoa EU:ssa ja edistää sähköisten laskujen käyttöä julkisissa hankinnoissa. Direktiivillä halutaan myös helpottaa maiden rajojen yli tapahtuvaa kaupankäyntiä.

Tällä hetkellä suomalainen verkkolaskulaki velvoittaa jo julkishallintoa käsittelemään verkkolaskuja, 1.4.2020 alkaen se antaa saman velvoitteen myös yrityksille. 1.4.2020 alkaen yrityksen tulee siis toimittaa lasku verkkolaskuna, jos vastaanottaja niin vaatii.

Huomion arvoista on, että sähköpostilla lähetetty pdf-lasku ei täytä sähköisen laskun määritelmää. Sähköisen laskun tulee olla laadittu ja vastaanotettu rakenteisessa muodossa ja sen tulee noudattaa sähköisen laskutuksen eurooppalaista standardia EN 16931.

Laki ei koske yksityishenkilöitä, joten sen vaikutukset yrityksiin, jotka tekevät vain B2C-kauppaa ovat pienet. Laki ei myöskään koske yrityksiä, joiden liikevaihto on alle 10 000 euroa.

Tiivistetysti verkkolaskulaki vastaa seuraaviin kysymyksiin

Kenen täytyy vastaanottaa sähköisiä laskuja?

  • Julkisen hankintayksikön

Kenellä on oikeus vaatia toimittajalta verkkolaskuja?

  • Julkisella hankintayksiköllä ja yksityisellä elinkeinonharjoittajalla toiselta hankintayksiköltä tai elinkeinonharjoittajalta.

Minkälainen sähköisen laskun tulee olla?

  • Rakenteisessa muodossa laadittu, siirretty ja vastaanotettu sekä sähköisen laskutuksen eurooppalaista standardia noudattava.

Nyt on viimeistään aika siirtyä verkkolaskuaikaan

Saat käyttöösi EmCe Verkkolaskut ilman kuukausi- tai avausmaksuja, laskut liikkuvat sähköisesti suoraan taloushallinnon järjestelmästä hintaan 0,5 €/kpl. Verkkolaskun etuina tavalliseen paperilaskuun verrattuna on mm. nopeus, ekologisuus ja luotettavuus. Verkkolaskun myötä myös manuaaliset työvaiheet vähenevät, kun laskuja ei tarvitse enää tulostaa, kuorittaa, postittaa, skannata, tallentaa jne. Laskutuksen luotettavuus paranee, nopeutuu ja virheiden määrä vähenee.

Lue lisää EmCe Verkkolaskuista ja usein kysytyt kysymykset.

EmCe Verkkolaskut saat käyttöösi ottamalla yhteyttä omaan myyjääsi tai myynti@emce.fi.