Miksi Dynamics NAV kannattaa päivittää?

Miksi vanha Dynamics NAV -toiminnanohjausjärjestelmä kannattaa päivittää uuteen Microsoft Dynamics 365 Business Central -versioon?  

Liiketoiminnan tarpeet muuttuvat, yrityksen toimintatavat kehittyvät, järjestelmät uudistuvat, maailma ympärillä muuttuu...on selvää, että 15 vuotta sitten käyttöön otettu järjestelmä ei välttämättä vastaa enää tämän päivän tarpeisiin vaikka se olisikin hyvin palvellut tähän asti.

Hyväksi todettua järjestelmäkokonaisuutta ei kuitenkaan kannata vaihtaa tyysti toiseen, mikäli käytössäsi on ollut Microsoft Dynamics Navision tai NAV tai ystävien kesken Navikka. Järjestelmän elinkaarta voi jatkaa päivittämällä se uuteen Business Central versioon. 

Mikäli harkitset vanhan NAV-version päivitystä, on hyvä miettiä mikä on paras malli päivitykselle. Pääset alkuun alla olevian kysymysten avulla. Meillä versiopäivitys alkaa aina ilmaisella nykytilakartoituksella, jossa selvitämme yhdessä asiakkaan lähtötilanteen, tavoitteet ja aikataulun. 

Pääset näillä kysymyksillä alkuun versiopäivityksessä:

  • Mikä NAV-ohjelmiston versio on käytössä?
  • Millaisia asiakaskohtaisia räätälöintejä nykyiseen järjestelmään on tehty?
  • Onko kaikki räätälöinnit vielä käytössä ja ajantasaisia?
  • Millaisia uusia tarpeita on tunnistettu? 
  • Kuinka paljon tietoa halutaan siirtää vanhasta järjestelmästä uuteen?
  • Miten raportointia halutaan kehittää?
  • Kuinka monta käyttäjää järjestelmällä on?
  • Onko käyttäjämääriä ja käyttöoikeuksia tarve muuttaa uuden järjestelmän myötä?
  • Mistä uutta ympäristöä halutaan käyttää; pilvestä, hybridipilvestä vai paikallisesti on-premise -ympäristöstä? 

Lue miksi iLOQ päätti päivittää vanhan NAV-järjestelmän uuteen ja miksi Idesco päätyi vaihtamaan päivityksen yhteydessä ohjelmistokumppania

Tutustu miten Microsoft Dynamics NAV:in versiopäivitys uuteen Business Centraliin etenee meillä EmCellä >