Mitä tekoäly on ja mitä hyötyä siitä on meille?

Toukokuun Administer Pulssi webinaarissa keskusteltiin teemalla ”Tekoäly tulee, oletko valmis?”. Asiantuntijana webinaarissamme oli pitkän linjan IT- ja tekoälyammattilainen toimitusjohtaja Katriina Valli sekä EmCen toimitusjohtaja Markus Backlund. Fasilitaattorina toimi tuttuun tapaan Head of Business IT Riina Kosonen.

Kysymykseen ”mitä on tekoäly” kaksi eri tekoälysovellusta OpenAIn ChatGPT ja Bing AI antoivat seuraavanlaiset vastaukset:

ChatGPT: Tekoäly tarkoittaa tietokonejärjestelmien kykyä suorittaa tehtäviä, jotka normaalisti vaatisivat ihmisen älykkyyttä. Se on tietokonetieteiden ja tekoälytutkimuksen osa-alue, joka pyrkii kehittämään tietokoneohjelmia ja -järjestelmiä, jotka voivat oppia, ajatella, ratkaista ongelmia ja tehdä päätöksiä itsenäisesti tai avustettuna.

Bing AI: Tekoälyllä tarkoitetaan koneen kykyä käyttää perinteisesti ihmisen älyyn liitettyjä taitoja, kuten päättelyä, oppimista, suunnittelemista tai luomista. Tekoälyn ansiosta tekniset järjestelmät voivat havainnoida ympäristöään, käsitellä havaintojaan ja ratkaista ongelmia saavuttaakseen tietyn päämäärän. Tekoäly ei rajoitu ihmisen tasoon vaan se voi suorittaa toimintoja kuten päättely, oppiminen, ennakointi, päätöksenteko, näkö ja kuulo.

Tekoäly, tai ”tukiäly”, joka lanseerattiin webinaarikeskustelussa, on hyvä apuväline ja sen avulla voidaan esimerkiksi suorittaa sellaisia työtehtäviä, jotka ovat tylsiä ja rutiininomaisia. Työelämä kokonaisuudessaan on murroksessa, ei vain taloushallintoalan työarki. Yhä enemmän kaikilla aloilla työntekijöiltä edellytetään taitoa käyttää ohjelmistoja ja sovelluksia. Meidän kaikkien pitää siis hyväksyä jatkuva muutos ja kehitys. Ilo ja halu opetella ja oppia uutta auttaa menestymään myös tulevaisuuden työelämässä.

Tekoäly hyödyntää erilaisia menetelmiä ja tekniikoita, kuten koneoppimista, neuroverkkoja, luonnollisen kielen käsittelyä, tietokonetieteen algoritmeja ja tilastollisia menetelmiä. Koneoppiminen on keskeinen osa tekoälyä, ja se mahdollistaa tietokonejärjestelmille kyvyn oppia ja parantaa suorituskykyään kokemusten perusteella. Ensimmäisen kerran tekoälyä on kehitelty jo 50-luvulla, mutta datan määrän eksponentiaalinen kasvu ja avoimen datan saatavuus ovat kiihdyttäneet tekoälyn hyödyntämistä.

Haasteena nähdään kysymys ”kuka omistaa datan”. GDPR-lainsäädäntö on aiheuttanut yrityksissä haluttomuutta kerätä dataa ja omistaa sitä. Lisäksi yritykset mieluummin luokittelevat datansa salaiseksi kuin luovuttavat mitään vapaasti hyödynnettäväksi.

Tekoälyn hyödyntäminen taloushallinnossa tarjoaa useita etuja ja mahdollisuuksia tehostaa toimintaa ja parantaa päätöksentekoa. Tekoäly voi automatisoida manuaalisia ja toistuvia tehtäviä, kuten kirjanpidon ja laskutuksen. Se voi tunnistaa ja kirjata laskuja, seurata maksuja, luoda raportteja ja helpottaa tilinpäätöksen tekemistä. Tämä säästää aikaa ja vähentää inhimillisiä virheitä.

Tekoäly pystyy myös analysoimaan suuria määriä taloudellisia ja markkinatietoja reaaliaikaisesti. Se voi tunnistaa trendejä, ennustaa myyntiä, kysyntää ja hintojen kehitystä. Tämä auttaa yrityksiä tekemään parempia päätöksiä varastotasojen, tuotannon suunnittelun ja hinnoittelun osalta.

Petosten havaitseminen ja ehkäisy on helpompaa taloushallinnossa tekoälyn avulla. Se voi analysoida transaktioita, tunnistaa epäilyttäviä kaavoja ja havaita poikkeavuuksia tilien käytössä. Tämä auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja suojaa yrityksiä mahdollisilta taloudellisilta petoksilta.

Asiakaspalvelussa chatbotit voivat vastata yleisiin kysymyksiin, antaa ohjeita laskutukseen ja maksuihin liittyvissä asioissa sekä tarjota reaaliaikaista tukea asiakkaille. Tämä vapauttaa aikaa taloushenkilöstöltä tärkeämpiin tehtäviin ja parantaa asiakaskokemusta.

Tekoäly voi auttaa tunnistamaan taloudellisia riskejä ja avustamaan päätöksenteossa riskienhallinnassa. Se voi analysoida markkinadataa, seurata sääntely-ympäristöä ja tunnistaa potentiaalisia riskejä taloudellisessa toiminnassa. Näin yritykset voivat tehokkaasti hallita riskejä ja tehdä perusteltuja päätöksiä.

On kuitenkin tärkeää huomata, että tekoälyn käyttö taloushallinnossa vaatii oikeanlaista datan laadun ja tietoturvan varmistamista sekä ihmisen valvontaa. Tekoäly toimii työkaluna taloushallinnon ammattilaisten tukena eikä missään nimessä asiantuntijoiden korvaajana.