Miten EmCe varmistaa palveluiden jatkuvuuden sähkökatkojen varalta?

Maailmantilanne on nostanut uhkakuvia sähkön jakelun katkeamisesta ja sen seurauksista. Elinkeinoelämän keskusliiton teettämän tutkimuksen mukaan vain 28% yrityksistä on varautunut mahdollisiin sähkökatkoihin. Sähkökatkoksilla on vaikutusta myös ohjelmistojen toimintaan. Palveluidemme käyttö nimittäin edellyttää sähköä meidän ja asiakkaan välissä monessa pisteessä eri toimijoiden, kuten esimerkiksi operaattoreiden ja konesalien tarjoajien kautta. 

Palveluidemme jatkuvuus on meille prioriteetti yksi ja olemme tarkentaneet uudelleen varautumistamme mahdollisten sähkökatkojen varalta. Käytössämme olevat palvelinkeskukset ovat varmistettu UPS-akustoilla ja varavoimageneraattorilla. Näiden avulla mahdolliset sähkökatkot eivät tule vaikuttamaan konesaliemme toimintaan tai siellä tuotettuihin palveluihin. 

Palveluidemme käyttö edellyttää operaattorien toimivia tietoliikenneyhteyksiä. Näissä pisteissä sähkön saannin varmistaminen on kiinni palveluntarjoajien varautumisesta mahdollisiin sähkökatkoksiin, johon emme pysty toimillamme vaikuttamaan ja katkoja voi ilmetä. Mahdolliset sähkökatkot voivat aiheuttaa viiveitä myös asiakastukipyyntöjen käsittelyyn ja muiltakin osin kommunikaation.

Teknologiajohtajamme Pontus Routila antaa tarvittaessa lisätietoja: pontus.routila@emce.fi, p. 041 313 0082