Moderni ERP-ekosysteemi, joka kasvaa liiketoiminnan mukana

Digitalisoituneessa maailmassa niin yritysjohdon kuin tietohallinnonkin tulee pysyä kehityksen eturintamassa. Liiketoiminnan ja ympäristön muutoksiin nopeasti reagoiva toiminnanohjausjärjestelmä on yrityksen digitaalinen sydän, joka kuljettaa reaaliaikaisesti sopivaan muotoon pilkottua dataa eri osastojen välillä.

– Toiminnanohjausjärjestelmän monipuolinen hyödyntäminen mahdollistaa liiketoiminnan kasvun, kun moderni, skaalautuva ja pilvipohjainen ERP auttaa yritysjohtoa vastaamaan muutoksiin nopeammin ja osuvammin, EmCe Solution Partner Oy:n ERP-liiketoiminnasta vastaava johtaja Harri Lukkari toteaa.

– Osaava ohjelmistokumppani on merkittävässä osassa, kun rakennetaan uutta tai päivitetään vanhaa toiminnanohjausjärjestelmää. Asiakas on oman liiketoimintansa paras asiantuntija, mutta luottokumppani on asiakkaan tukena kasvun ja muutoksen polulla. Kokemus asiakkaan toimialasta tai yrityksen elinkaaren vaiheesta on merkittävä etu, kun asiakkaalle haetaan parasta mahdollista digitalisoinnin kokonaisratkaisua. Kumppanin kokemus tuo uutta perspektiiviä ja toimialan parhaita käytäntöjä asiakkaan hyödynnettäväksi, Lukkari jatkaa.

ERP tuo ekosysteemin mukaan yrityksen prosesseihin

Datan määrä ja luotettavuus sekä datan jakaminen ja yhdistäminen ovat keskeisessä roolissa digitaalisten ekosysteemien, verkostojen ja alustojen luomisessa. Eri tietolähteiden väliset integraatiot vaikuttavat suoraan siihen, kuinka joustavasti ja nopeasti kerätty data on liiketoiminnan hyödynnettävissä.

ERP on jo itsessään ekosysteemi, jota kehitetään, huolletaan ja päivitetään liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti. Toiminnanohjausjärjestelmä kerää dataa yrityksen sisältä, mutta datan hyödyntäminen ja tiedolla johtaminen tarvitsevat myös ulkoisten tietolähteiden, digitaalisten verkostojen ja alustojen integroinnin joustavasti yrityksen järjestelmään erilaisten API-rajapintojen kautta.

Aitojen ja kestävien kumppanuuksien merkitys korostuu tulevaisuudessa.

– Kiinnostus uuden sukupolven ERP-järjestelmiä kohtaan on kasvanut merkittävästi viime aikoina. Asiakkaamme uusivat nyt vanhoja toiminnanohjausjärjestelmiään aktiivisesti. Yhteistä projekteille on se, että tietojärjestelmiin integroidaan mukaan uusia liiketoiminnan osa-alueita, kriittinen tieto tuodaan päätöksen teon tueksi yli organisaatiorajojen. Samalla kokonaisuuden hallittavuus paranee, Lukkari kertoo.

Oikea teknologia ja luottokumppani onnistumisen tukena

Markkinoiden suosituimpia toiminnanohjausjärjestelmiä yhdistää joustavuus ja luotettavuus. ERP on alusta, jonka päälle jokainen valitsee oman yrityksen kasvua tukevat moduulit.

– EmCe tarjoaa Microsoft Dynamics 365 Business Central -järjestelmään pohjautuvia toiminnanohjauksen ratkaisuja ja palveluja. Business Centralin ehdoton vahvuus on palvelun soveltuminen eri toimialoille sekä eri kokoisille yrityksille kasvuyrityksistä konserniin tai kansainvälistyvään yritykseen. Kokemuksemme perusteella voimme sanoa, että se toimii vaativissakin toiminnanohjauksen tarpeissa, Lukkari lupaa.

EmCe vastaa järjestelmän teknisestä suorituskunnosta ja on asiakkaan tukena myös järjestelmän käyttöönoton jälkeen.

– Yhteistyökumppanin valinnassa on tärkeää valita samassa painosarjassa painiva kumppani. Tasavertainen kumppani istuu niin sanotusti pöydän samalla puolella ja sitoutuu kasvamaan asiakkaan mukana. Aitojen ja kestävien kumppanuuksien merkitys korostuu tulevaisuudessa. Kyse on loppujen lopuksi ihmisistä, ei teknologiasta, muistuttaa Lukkari.

Varaa ilmainen nykytilakartoitus tästä >