Brunberg valitsi Microsoft Dynamics NAV -järjestelmän EmCeltä

Brunberg on 60 henkeä työllistävä kaikkien tuntema makeisvalmistaja. Hankkeen tavoitteena on kehittää varaston reaaliaikaista seurantaa ja sähköistä toimitusketjun integraatiota samalla kun päivitetään järjestelmät nykyaikaan. EmCe Solution Partner Oy valittiin Microsoft Dynamics NAV -toiminnanohjausjärjestelmän toimittajaksi, koska haettiin pitkäaikaista kumppanuutta.

Brunberg valitsi Microsoft Dynamics NAV -ratkaisun kolmesta vaihtoehdosta. Yksi huomattiin liian raskaaksi ja toinen oli täysin räätälinä toimialalle kehitetty, mikä aiheuttaa omat haasteensa. Tärkeimmiksi päätöksenteon kriteereiksi nousivat tuotteen turvattu tulevaisuus, moderni teknologia sekä toiminnan tarpeet kattavat ominaisuudet.

Hankintavaiheessa tärkeiksi ominaisuuksiksi nähtiin varastotilanteen ja tilauskannan reaaliaikainen seuranta sekä mahdollisuus sähköisten tilausten ja laskujen käsittelyyn sekä eräseuranta. Projekti on edennyt EmCen kanssa suunnitellun aikataulun mukaan.

“Edellinen järjestelmämme palveli vuodesta 1988 eli onhan se perinteitä kunnioittavassakin yrityksessä jo aika vaihtaa. Uskomme, että valitsemalla Microsoftin tuotteen meillä on nyt turvallinen ratkaisu ainakin yhtä pitkäksi aikaa eteenpäin.”, toteaa tuotekehityspäällikkö Mauri Niemelä Brunbergilta.

Lisätietoja:
EmCe Solution Partner Oy, myyntijohtaja Pasi Kiikkinen, p. 041 456 3848
Brunberg Oy, tuotekehityspäällikkö Mauri Niemelä, p. 040 551 1898
Microsoft Oy, tuotepäällikkö Jani Liukkonen, p. 040 725 2144