Yrityksen talouden tunnusluvut – Mitä seurata ja miten?

Yrityksen menestys perustuu toimialan oleellisten talouden tunnuslukujen ymmärtämiseen. Jos oman yrityksen tunnusluvut eivät ole ihan kirkkaana mielessä tai niiden tulkinta haparoi, on hyvä pyytää jeesiä omalta tilitoimistolta. Mitkä ovat top 3 tunnuslukua mitä ainakin pitäisi ymmärtää ja seurata?

Usein kuulee sanottavan, että yritysten tulisi ohjata toimintaansa tiedon avulla. Mutta mitä tämä käytännössä tarkoittaa yrittäjälle tai pk-yritykselle?

Yksi oleellinen yrittämisen osa-alue koostuu niin sanotuista talouden tunnusluvuista sekä niiden aktiivisesta seuraamisesta ja analysoinnista.

Myyntikate, käyttökate, liiketulos, pääoman tuotto… Talouden tunnuslukujen lista on suhteellisen pitkä. Lisäksi yrityksen koosta ja toimialasta riippuen jotkut luvut ovat toisia tärkeämpiä.

Tunnuslukujen priorisointi, seuraaminen ja ymmärtäminen on yksi menestyksen kulmakivistä. Jos ei ymmärrä, mitä tunnuslukuja tulisi seurata – tai mitä ne yrityksen taloudesta kertovat – on taloustiedon hyödyntäminen yrityksen kehittämisessä mahdotonta.

“Mikäli kirjanpitoa tehdään lähes tilinpäätöstarkkuudella tunnuslukuprosentit ovat tehokkaampia työvälineitä.”

Tulevaisuudessa tilitoimistojen tehtävät nojaavat entistä enemmän asiakasyritysten konsultointiin. Muutos alalla on jo alkanut. Digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet vähentävät aiemmin vaaditun manuaalisen työn osuutta ja vaativat tilitoimistoja sopeutumaan uuteen aikaan.

Tilitoimiston entistä konsultoivampi rooli on myös talouden tunnuslukujen seuraamisen ja analysoinnin keskiössä. Toimivan yhteistyön kautta tilitoimisto voi esitellä oleelliset tunnusluvut yrittäjälle ymmärrettävällä ja näin tehokkaasti hyödynnettävällä tavalla.

Menestyksellisen yritystoiminnan edellytyksiin on perinteisesti laskettu kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius. Eri tunnuslukujen oleellisuus vaihtelee yrityksen alan sekä koon mukaan.

“Tilikauden aikana tunnuslukuprosenttien käyttökelpoisuus vaihtelee hyvin paljon eri yritysten välillä. Vaihtelua aiheuttaa se miten reaaliaikaista taloushallinto on”, sanoo Savon Tilititeto Oy:n toimitusjohtaja ja kirjanpitäjä Markku Palonen.

“Mikäli kirjanpitoa tehdään lähes tilinpäätöstarkkuudella ja joka kuukausi, tunnuslukuprosentit ovat tehokkaampia työvälineitä.”

Yrittäjä, seuraa näitä tunnuslukuja

1. Vanha kunnon myyntikate

Nykyiset tuloslaskelmakaavat eivät ihme kyllä tunne vanhaa kunnon myyntikatetta.”

“Käytännössä me olemme silti lisänneet tämän vanhan kunnon tunnusluvun useamman yritysten raportteihin”, Palonen avaa.

“Myyntikatteen avulla on nopea seurata lyhyen aikajakson kannattavuutta. Toki myyntikatteen seuranta käytännössä vaatii jatkuvaa vähintään jonkinlaista tuntumaa varastotilanteen muutoksen vaikutuksesta toimintaan.”

Jos yrityksellä on tuotteita varastossa, vaikuttaa sen tilanne myyntikatteeseen merkittävästi.

“Joissain tapauksissa tilikauden aikana myyntikate näyttää ihan mitä sattuu ennen kuin varastonmuutos on kirjattu järjestelmään”, Palonen toteaa.

2. Yrityksen vakavaraisuus

Yrityksen vakavaraisuus juontaa juurensa jo osakeyhtiölaista.

“Jos yhtiö on menettänyt oman pääoman, pitää tehdä kaupparekisteri-ilmoituksia. Vakavaraisuusprosentin aleneminen usein ennakoi yritykselle monenlaisia vaikeuksia. Kiinteiden sekä muuttuvien kulujen suhde liikevaihtoon on tässä keskiössä”, Palonen neuvoo.

3. Liikevoitto

Liikevoitto eli mitä viivan alle jää, kun tuloksesta on vähennetty yrityksen menot. Näin myös yrityksen kulujen tarkkailu säännöllisesti on erityisen tärkeää.

“Yrittäjiä luonnollisesti kiinnostaa tulos esimerkiksi suhteessa liikevahtoon. Eli mitä käteen jää sen jälkeen, kun verottajakin on käynyt pesällä.”

Tunnusluvut haltuun nopealla vilkaisulla

“Yleensä mittarit ovat tylsän näköisiä ja hankalasti löydettäviä lukuja tuloslaskelmaraporttien keskellä. Kun luvut esitellään selkeästi, alkavat ne varmasti kiinnostaa myös niitä yrittäjiä, jotka eivät aiemmin lukuja aktiivisesti tarkkailleet”, toteaa Palonen.

Yrittäjän ja yrityksen on helppo seurata taloutensa tilannetta, kun tieto esitetään visuaalisesti ymmärrettävässä, selkeässä muodossa. Lisäksi asiaa helpottaa, että käytössä on tilitoimiston kanssa yksi yhteinen työkalu. Tällaisen näkymän ja työkalun tarjoaa EmCe 365- verkkopalvelu. Tutustu EmCe 365 -verkkopalveluun ja sen yrittäjälle ja tilitoimistoille tarjoamiin etuihin täällä.

 


Kirjoittaja: Susanna Suomela

EmCen markkinointipäällikkö. Liittynyt EmCeläisiin keväällä 2015. Arvostaa hyvin muotoiltuja asioita, olipa kyse tuotteista, palveluista tai busineksestä. Aloittaa ruokalistojen lukemisen aina jälkiruuista. Löytänyt uuden harrastuksen ilmajoogasta. Haluaisi oppia valokuvaamaan ja seisomaan käsillään.